'Voorjaarsconcert' Kamerkoor Marum en Vocaal Ensemble Ten Toon

Op zondag 21 april a.s. zingen Kamerkoor Marum en Vocaal Ensemble Ten Toon het voorjaar tegemoet met muziek uit verschillende landen van de wereld. De muziek is voornamelijk gebaseerd op volksmuziek uit o.a. Japan, Italië, Armenië, Ierland en Zweden. Wilfred Reneman is dirigent van beide koren en neemt als zodanig de leiding op zich in de ‘reis door de volksmuziek’. Pianist Geralda de Vries uit Marum begeleidt naast stukken van componist Edward Elgar ook ‘Gabriellas Sáng’ bekend van de film ‘As It Is in Heaven’. Daarnaast speelt ze nog een aantal solo stukken.
Omdat de koren niet alleen een reis door de wereld maken maar ook langs kerken in het Westerkwartier is, na Doezum (2023), nu de mooie Liudger kerk in Niekerk aan de beurt.
U bent van harte uitgenodigd!

Op zondag 21 april a.s. zingen Kamerkoor Marum en Vocaal Ensemble Ten Toon het voorjaar tegemoet met muziek uit verschillende landen van de wereld. De muziek is voornamelijk gebaseerd op volksmuziek uit o.a. Japan, Italië, Armenië, Ierland en Zweden. Wilfred Reneman is dirigent van beide koren en neemt als zodanig de leiding op zich in de ‘reis door de volksmuziek’. Pianist Geralda de Vries uit Marum begeleidt naast stukken van componist Edward Elgar ook ‘Gabriellas Sáng’ bekend van de film ‘As It Is in Heaven’. Daarnaast speelt ze nog een aantal solo stukken.
Omdat de koren niet alleen een reis door de wereld maken maar ook langs kerken in het Westerkwartier is, na Doezum (2023), nu de mooie Liudger kerk in Niekerk aan de beurt.
U bent van harte uitgenodigd!
Kerk open: 30 min. voor aanvang Kaarten à € 12.50 zijn verkrijgbaar aan de deur. Of door overmaken van € 12.50 naar NL28 RABO 0376 8295 16 t.n.v. Kamerkoor Marum o.v.v. uw naam en tel.nummer (tot uiterlijk 17 april).

Wanneer

  • Zondag 21 april 2024 15.00 - 16.30 uur

Prijzen

  • € 12,50