Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Groningse Nieuwe #117: KopZorg

Hoe kun je jezelf weer accepteren na het oplopen van hersenletsel?

Greet Cazemier is 56 jaar, (pleeg)moeder van 5 en verpleegkundige. Zij is zo iemand bij wie je je afvraagt waar haar tomeloze optimisme en energie toch vandaan komen.

Sinds het opzetten van haar eerste zorgboerderij in 2002 is haar organisatie uitgegroeid tot 14 kleinschalige voorzieningen voor onder meer jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, ouderen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Maart 2022 sloeg echter het noodlot toe. Greet viel van de fiets op haar hoofd en lag dagenlang onaanspreekbaar in het UMCG. Nu heeft ze zelf NAH en probeert ze haar leven weer op te pakken.

Het accepteren van je nieuwe zelf en het zorgen voor jezelf na zo’n ernstig ongeval zou nog wel eens veel moeilijker kunnen zijn dan de verantwoording dragen voor honderden cliënten. Ondanks vele hobbels op
de weg houdt Greet door haar enorme veerkracht en positiviteit altijd haar blik vooruit gericht.

Prijzen

  • € 5,00